Naša spoločnosť je držiteľom nasledovných certifikátov:

EN ISO 9001:2009

Systém manažérstva riadenia kvality v oblasti Uskutočňovania pozemných a inžinierskych stavieb a ich zmien.
EN ISO 9001:2009

OHSAS 18001:2009

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

OHSAS 18001:2009

EN ISO 14001:2005

Systém environmentálneho manažérstva v oblasti ochrany životného prostredia.
EN ISO 14001:2005

Cenkros 4
Cenkros 4

EN ISO 9001 2015

Systém manažérstva riadenia kvality v oblasti Uskutočňovania pozemných a inžinierskych stavieb a ich zmien.

EN ISO 9001 2015

EN ISO 14001 2015

Systém environmentálneho manažérstva v oblasti Uskutočňovania pozemných a inžinierskych stavieb a ich zmien.
EN ISO 14001 2015

ISO 45001 2018

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti Uskutočňovania pozemných a inžinierskych stavieb a ich zmien.
ISO 45001 2018

Spoločnosť STAVMONT LEVICE s.r.o je registrovaná ako predkvalifikovaný dodávateľ v databáze potenciálnych dodávateľov ZSE a.s. Bratislava.

Politika spoločnosti

Vedenie spoločnosti prezentuje základné strategické ciele, ktoré sú zverejnené v Politike spoločnosti a sú záväzné pre všetkých zamestnancov.

Politika kvality